chat icon

Wiadomości

03:30

Wielka Brytania: Wstępny Produkt Krajowy Brutto r/r: 2.2%

W drugim kwartale wstępny PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 2.2% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.2% w porównaniu z 2.2% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Wstępny Produkt Krajowy Brutto k/k: 0.6%

W drugim kwartale wstępny PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.6% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.6% w porównaniu z 0.6% poprzednio.

01:45

Francja: Zmieniony Produkt krajowy brutto k/k: 1.4%

W drugim kwartale Zmieniony PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 1.4% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 1.4% w porównaniu z 1.4% poprzednio.

01:45

Francja: Bieżący Produkt krajowy brutto k/k: 0.0%

W drugim kwartale Bieżące PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.0% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.0% w porównaniu z 0.0% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku