chat icon

Wiadomości

09:00

USA: Końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan: 94.7

W maju końcowa pewność Uniwersytetu w Michigan wynosi 94.7 pkt, oczekiwano 95.4 pkt w porównaniu z 95.8 pkt poprzednio.

07:30

USA: Zmieniony Produkt krajowy brutto (PKB) 3m/r: 0.8%

W pierwszym Zmieniony Produkt krajowy brutto wynosi 0.8% rocznie, oczekiwano 0.9% w porównaniu z 0.5% poprzednio.

02:30

Szwecja: Sprzedaż detaliczna r/r: 1.7%

W kwietniu sprzedaż detaliczna wynosi 1.7% w stosunku rocznym, przewidywano 1.9% w porównaniu z 1.9% poprzednio.

02:30

Szwecja: Sprzedaż detaliczna m/m: 0.0%

W kwietniu sprzedaż detaliczna wynosi 0.0% w stosunku miesięcznym, przewidywano 0.2% w porównaniu z -0.7% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku