chat icon

Wiadomości

07:30

USA: Wstępne roszczenia bezrobotnych: 268 000

Wstępne roszczenia bezrobotnych w tygodniu zakończonym 25.06.2016 wynoszą 268 000, oczekiwano 267 000 w porównaniu z 259 000 poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto r/r: 1.5%

W kwietniu PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 1.5% w stosunku rocznym, oczekiwano 1.4% w porównaniu z 1.1% poprzednio.

07:30

Kanada: Produkt krajowy brutto m/m: 0.1%

W kwietniu PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.1% w stosunku miesięcznym, oczekiwano 0.1% w porównaniu z -0.2% poprzednio.

04:00

Strefa Euro: Bieżący zharmonizowany indeks cen towarów i usług konsumenckich r/r: 0.1%

W czerwcu bieżący HICP (Zharmonizowany Indeks cen towarów i usług konsumenckich) wynosi 0.1% w stosunku rocznym, oczekiwano 0.0% w porównaniu z -0.1% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Końcowy Produkt Krajowy Brutto r/r: 2.0%

W pierwszym kwartale końcowy PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 2.0% w stosunku rocznym, oczekiwano 2.0% w porównaniu z 2.0% poprzednio.

03:30

Wielka Brytania: Końcowy Produkt Krajowy Brutto k/k: 0.4%

W pierwszym kwartale końcowy PKB (Produkt krajowy brutto) wynosi 0.4% w stosunku kwartalnym, oczekiwano 0.4% w porównaniu z 0.4% poprzednio.

02:55

Niemcy: Poziom bezrobocia: -6 000

W czerwcu zmiana bezrobocia wynosi -6 000, oczekiwano -5 000 w porównaniu z -11 000 poprzednio.

02:55

Niemcy: Poziom bezrobocia: 6.1%

W czerwcu poziom bezrobocia wynosi 6.1%, oczekiwano 6.1% w porównaniu z 6.1% poprzednio.

Niniejsza informacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji lub zachęty do kupna albo sprzedaży instrumentów finansowych. Avus Capital nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej informacji lub za jakiekolwiek skutki związane z jej wykorzystaniem. Firma nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności podanej informacji. W związku z tym każda osoba zgadza się korzystać z niej na własne ryzyko. Należy pamiętać, że handel kontraktami CFD związany jest z wysokim ryzykiem straty.

Ostrzeżenie o ryzyku